Om Oss

Om oss

FlexCare Sweden är specialister på läkarbemanning. Vi har en mycket lång erfarenhet av professionell vårdbemanning och utgår från en väl genomtänkt strategi som ser till helheten och inte enbart på den kortsiktiga lösningen. Vår  ambition är att vara "Branschens seriösaste bemanningsföretag".


Vi är specialister på läkarbemanning. När behovet plötsligt uppstår kan du kontakta oss så ska vi göra allt för att hjälpa dig med kompetenta specialistläkare

FlexCare får högsta betyget VVV  av Valuation, vilket innebär att vi Bolaget klassas som mycket stabilt jämfört med branschkollegor” Det är med glädje som vi ser hur väl vi klarar oss i den tuffa konkurrensen och den externa granskningen av oss”.

FlexCare får högsta betyget VVV  av Valuation, vilket innebär att vi Bolaget klassas som mycket stabilt jämfört med branschkollegor Det är med glädje som vi ser hur väl vi klarar oss i den tuffa konkurrensen och den externa granskningen av oss

Vår strategi


Vår strategi har sin grund i våra starka värderingar och vår samlade erfarenhet och kompetens. 


Det kompletterar vi med en form av "Blue Ocean" - strategi. Bland annat går det ut på att öka värdet för våra kunder och minska onödiga interna kostnader som våra kunder inte har någon nytta av.

Våra fördelar


* Vi har lång erfarenhet & kompetens

* Vi jobbar mycket med värderingar

* Vi är unika: FlexCare är första och enda bolaget som har infört Vinsttak och gratisrekrytering

* Insiktsfull ledning

* Vi har lägre omkostnader och lägre marginalkrav, vilket ger

- Bättre priser, löner och service

- Större flexibilitet & handlingsutrymme

- Strategiska samarbetenVår kompetens


Med tanke på att våra kunder förväntar sig höga krav utgår vi också från att vår interna kompetens måste vara mycket hög. Vi vågar säga att vårt bemanningteam hör till Sveriges främsta där vi tillsammans har bred och djup kompetens och hög servicegrad.


Allan Hadrous - VD med 13 års erfarenhet av branschen. Har jobbat som konsultchef, upphandlingar, affärsutveckling m.m sedan 2008. Allan är civilekonom och har även jobbat på olika banker tidigare. Allan har även en ledarskapsutbildning och har jobbat med service i över 20 år.


Mikael Söderström har jobbat som konsultchef inom både läkarbemanning och den traditionella bemanningsbranschen i över 10 år.

 

Jenny Brobäck har jobbat som konsultchef och läkarbemanning i många år sedan 2001. Jenny har jobbat både inom primärvårds- och slutenvårdsbemanning under dessa år.


Malin Kabrell har jobbat med utlandsrekrytering (läkarrekrytering) i flera år. Malin har också en lång erfarenhet av att jobba med administativa uppgifter som löpande bokföring.


Lena Granberg - Key account manager. 10 års erfarenhet av branschen.


Samah Zaghmouth har jobbat som ekonomiassistent och administrativ chefsstöd i 5 år.


Bahaa Eddin Salha har jobbat som administrativ och ekonomiassistent i 3  år.


Ahlam A.Malik har jobbat inom markenadsföring i 10 år. 


Vår höga kvalitét


Vi strävar efter högsta möjliga kvalitét i vår leverans. Principen att kvalitét går före lönsamhet gör att vi strävar efter att samarbeta med landets bästa läkare.


När landsting och andra kunder godkänner oss som leverantör eller underleverantör granskas vår  verksamhet, kvalitét och ekonomi på djupet.


I det strategiska samarbetet som vi har med ett annat större bolag i branschen granskas vi extra noga eftersom bolaget är ISO-certifierat och vi måste följa överenskomna rutiner. Här ingår månadsvisa avstämningar och stickprovskontroller. 


Som kund får du gärna ställa höga förväntningar på oss. Vi ser fram emot ett gott samarbete.FlexCare Sweden

Våra samarbeten


Vi ser inte konkurrenter som konkurrenter utan mer som möjliga samarbetspartners. Vår princip är att vi är beredda att göra allt för att våra kunder, våra läkare och våra kunders kunders ska ha mer nytta av oss och av våra tjänster.


Det gör oss öppna för förslag som kan leda till förbättringar. Vi samarbetar med landsting, privata aktörer, branschkollegor och lojala läkare som ständigt ger oss bra tips på bra specialister. 


FlexCares fick ett höjt kreditbetyg (2017-07-22) till A av kreditvärderingsinstitut. Det visar att vi är en tillförlitlig samarbetspartner. Som extra trygghet för dig som kund och konsult är att vi har fått maxpoäng gällande punkterna "Ägare / Ledning" samt "betalningsförmåga".VÅR PROCESS

STEG 1


Vi samlar in intresseanmälningar, granskar CV, kontrollerar behörigheten hos Socialstyrelsen & IVO och kvalitetssäkrar i enlighet med ramavtalskraven.

STEG 3


Att informera kunden om läkarens styrkor och svagheter. Och samtidigt informera läkaren om utmaningarna och förväntningarna som finns.

STEG 2


Vi tänker ut bästa möjliga lösning utifrån kundernas behov och kravprofil. Och vi matchar kraven med läkarnas kompetens och önskemål. Vårt stora kontaktnät gör att vi ofta tar egna extra informella referenser.

STEG 4


Bekräfta och följa upp kvaliteten och eventuella avvikelser. Vi strävar efter ömsesidig nöjdhet och kontinuitet.