GDPR

Dataskyddspolicy

Vi lägger stor vikt vid att skydda och respektera din integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi använder och skyddar din personliga information samt göra dig medveten om vilka rättigheter du har avseende din personliga information.


Din personliga information – vilken är den?

Din personliga information avser den information som kan användas för att identifiera dig som individ. Behandlingen av personuppgifter regleras av (enligt) General Data Protection Regulation, GDPR.


Hur bearbetar vi din personliga information?

Vi på FlexCare följer lagen om GDPR genom att; hålla dina personuppgifter uppdaterade, inte behålla mer personuppgifter om dig än nödvändigt, skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst och missbruk. Dina uppgifter hanteras och skyddas av avancerad teknik vilket endast kommer att hanteras av behörig personal.


Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, behörighet och specialitet, jobbhistorik, önskemål, intervju, samt betalningsinformation. Vi samlar även in relevant information som gäller för branschen och som ofta regleras i ramavtal. Exempelvis CV,specialistbevis, företagsuppgifter, förskrivarkod och andra dokument som du har meddelat eller skickat in till oss.


Varför behöver FlexCare samla in och lagra dina personuppgifter?

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi samla in dina personuppgifter så att vi kan matcha dina kompetenser med eventuellt uppdrag. Den information vi använder samt lagrar är endast den som är nödvändig för detta ändamål. En annan anledning är att vi ska värna om patientsäkerheten som bygger på hög kvalitetssäkring.


Vilken rättslig grund har FlexCare för behandlingen av dina personuppgifter?

Vi på FlexCare får behandla dina personuppgifter för att uppfylla ditt kontrakt, genom att du gett oss tillstånd att göra det och/eller för att följa lokala samt EU-lagar.


Dela dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och delas endast med vår samarbetspartner, kunder ( vid konkret uppdrag), alternativt av juridiska skäl som till redovisningskonsult eller revisor. Dessa samarbetspartners som vi delar dina uppgifter med är skyldiga och bundna till samma lagar och förordningar som FlexCare. Detta för att hålla dina uppgifter säkra samt för att endast använda dessa uppgifter för att uppfylla den tjänst de tillhandahåller genom oss. När de inte längre behöver dina uppgifter för att uppfylla tjänsten kommer de att skicka data i enlighet med FlexCare säkerhetsförfaranden.


Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt eller tills du meddelar oss att du vill att vi raderar den.


Dina rättigheter personuppgifter

Om du inte omfattas av ett undantag enligt GDPR har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

"Rätten att begära att FlexCare korrigerar personuppgifter om det visar sig vara felaktigt eller föråldrat;

"Rätten att begära att dina personuppgifter raderas där det inte längre är nödvändigt för FlexCare (med förbehåll för villkor, banklagar och praxis, dina data arkiveras och all identifierbar information tas bort);

"Rätten att begära att FlexCare ger dig en kopia av dina personuppgifter där det är möjligt, med syfte att sända den data direkt till en annan datakontrollant;

"Rätten, där det råder en tvist i förhållande till noggrannheten eller behandlingen av dina personuppgifter, att begära att en begränsning läggs på ytterligare behandling;

"Rätten att återkalla samtycke, om vi inte har rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter;

"Rätten att lämna in ett klagomål till Data Inspektionen.


Ytterligare bearbetning

Om vi önskar använda dina personuppgifter för ett nytt ändamål, som inte omfattas av detta sekretessmeddelande, kommer vi att meddela dig på nytt. Det meddelandet kommer att förklara denna nya användning innan behandlingen påbörjas. Relevanta ändamål och behandlingsförhållanden kommer även att anges. Vi kommer att efterfråga ditt samtycke innan den nya behandlingen.


Personuppgiftsansvarig

För behandlingen av dina personuppgifter är FlexCare Sweden AB (org. nr 559055-4399), personuppgiftsansvarig. Det innebär att det är vår skyldighet att säkerställa att all hantering sker på ett säkert sätt och enligt gällande lagar och regler.Klagomål

Har du synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas av FlexCare eller hur dina uttryckta synpunkter har hanterats, har du rätt att lämna in ett klagomål till FlexCares Dataskyddsansvarig på policy@flexcare.se eller till Data Inspektionen.